Για Ραντεβού καλέστε μας στο HTML5 Icon 210 76 69 001

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Ιατρικές υπηρεσίες, έγκυρη διάγνωση και υπεύθυνη συμβουλευτική για γυναικολογικές παθήσεις


Με άρτια επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στη γυναικολογία, ο μαιευτήρας - γυναικολόγος Δενδρής Ανδρέας ασχολείται με παθήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της γυναικολογίας και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες.

 • ΑΜΗΝΟΡΟΙΑ
Απουσία εμμήνου ρύσεως (περιόδου) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

 • ΑΡΑΙΟΜΗΝΟΡΡΟΙΑ
Εμφάνιση περιόδου σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 35 ημερών.

 • ΣΥΧΝΟΜΗΝΟΡΡΟΙΑ
Εμφάνιση περιόδου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 21 ημερών.

 • ΟΛΙΓΟΜΗΝΟΡΡΟΙΑ
Μειωμένη διάρκεια και ποσότητα αίματος της περιόδου.

 • ΠΟΛΥΜΗΝΟΡΡΟΙΑ Ή ΜΗΝΟΡΡΑΓΙΑ
Αυξημένη διάρκεια και ποσότητα αίματος της περιόδου.

 • ΜΗΤΡΟΡΡΑΓΙΑ
Εμφάνιση αιμορραγίας σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα εκτός της περιόδου.

 • ΣΤΑΓΟΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΙΑ
Εμφάνιση αίματος υπό μορφή σταγόνας (πολύ μικρή η ποσότητα αίματος)

 • ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ
Εμφάνιση περιόδου με συνοδό πόνο χαμηλά στην κοιλία ποικίλης έντασης.

 • ΔΥΣΠΑΡΕΥΝΙΑ
Εμφάνιση πόνου κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS)
Πρόκειται για μια παθολογική κατάσταση που περιλαμβάνει μια σειρά συμπτωμάτων και ευρημάτων χωρίς να εμφανίζονται απαραίτητα όλα μαζί στο ίδιο άτομο. Αμηνόρροια ή αραιομηνόρροια, παχυσαρκία, υπογονιμότητα, υπερτρίχωση, ακμή, διογκωμένες ωοθήκες (λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ωοθυλακικών κύστεων και της αύξησης του στρώματος της ωοθήκης), αυξημένα ανδρογόνα αίματος, μειωμένη οιστραδιόλη αίματος, αυξημένη ινσουλίνη αίματος, αυξημένη ΑΜΗ, αυξημένη LH και μειωμένη FSH.

 • ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ
Πρόκειται για μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενδομητρικού ιστού όχι μόνο εντός της μήτρας αλλά και σε άλλα σημεία του γυναικείου οργανισμού όπως ωοθήκες, δουγλάσειος χώρος, σάλπιγγες, ιερομητρικοί σύνδεσμοι, στρογγυλοί σύνδεσμοι, πλατείς σύνδεσμοι, ουρητήρες, τυφλό έντερο, ορθό, σκωληκοειδή απόφυση, κυστεομητρική πτυχή, τομή καισαρικής.

 • ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Αδυναμία γονιμοποίησης ωαρίου από το σπερματοζωάριο για τουλάχιστον ένα χρόνο φυσιολογικών σεξουαλικών επαφών χωρίς προφύλαξη.

 • ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ
Πρόκειται για μια φλεγμονή του γυναικείου κόλπου εξαιτίας της λοίμωξης από κάποιο μικροοργανισμό.

 • TPAXΗΛΙΤΙΔΑ
Πρόκειται για φλεγμονή στον τράχηλο της μήτρας εξαιτίας της λοίμωξης από κάποιο μικροοργανισμό.

 • ENΔΟΜΗΤΡΙΤΙΔΑ
Είναι μια φλεγμονή που αναπτύσσεται εντός της μήτρας.

 • ΣΑΛΠΙΓΓΙΤΙΔΑ
Είναι μια φλεγμονή που αναπτύσσεται εντός των σαλπίγγων.

 • OΞΥΤΕΝΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ
Παρουσιάζονται σαν θηλώδεις ή ανθοκραμβοειδής εκβλαστήσεις κυρίως στην περιοχή του αιδοίου ή του περινέου.

 • ΑΤΡΟΦΙΑ ΚΟΛΠΟΥ
Εξαιτίας της μείωσης των οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση έχουμε τη λέπτυνση του βλεννογόνου του κόλπου.

 • ΑΙΜΑΤΟΚΟΛΠΟΣ
Η συλλογή του αίματος κυρίως της περιόδου εντός του κόλπου εξαιτίας της ατρησίας του παρθενικού υμένα.

 • ΑΙΜΑΤΟΜΗΤΡΑ
Η συλλογή αίματος συνήθως της περιόδου εντός της μήτρας εξαιτίας κάποιας στένωσης του έσω ή του έξω τραχηλικού στομίου.
 • ΑΠΛΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΣ
Πρόκειται για μια συγγενή ανωμαλία που χαρακτηρίζεται από την απουσία μήτρας – τραχήλου και κόλπου ενώ υπάρχουν σάλπιγγες και ωοθήκες.

 • ΜΟΝΟΚΕΡΗ ΜΗΤΡΑ
Είναι μια συγγενή ανωμαλία της μήτρας όπου υπάρχει μόνο το μισό τμήμα της αναπτυγμένο και το άλλο μισό απουσιάζει.

 • ΔΙΘΑΛΑΜΗ ΜΗΤΡΑ
Καλείται η συγγενή ανωμαλία της μήτρας όπου εσωτερικά είναι κάθετα χωρισμένη από ένα διάφραγμα.

 • ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ
Ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία έχουμε τρεις η περισσότερες διαδοχικές αποβολές με ηλικία κύησης μικρότερη ή ίση της 20ης εβδομάδας.

 • ΕΞΩΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΗΣΗ
Καλείται η εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου εκτός της ενδομητρικής κοιλότητας.

 • ΑΤΡΟΦΙΚΟΣ Ή ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΣ ΛΕΙΧΗΝΑΣ
Είναι μια χρόνια δερματοπάθεια που παρουσιάζεται με λευκές και ξηρές βλάβες στην περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων της γυναίκας με έντονο κνησμό.

 • ΑΔΕΝΟΜΥΩΣΗ
Χαρακτηρίζεται από τη διείσδυση του ενδομητρικού ιστού εντός της μυϊκής στιβάδας της μήτρας.

 • ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΑΣ
Πρόκειται για καλοήθεις όγκους που βρίσκονται στο σώμα της μήτρας και ανάλογα με τη θέση τους έχουμε υπορογόνια, ενδοτοιχωματικά, υποβλεννογόνία.

 • ΠΟΛΥΠΟΔΑΣ ΜΗΤΡΑΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Είναι ένας καλοήθης κυρίως μισχωτός σχηματισμός που δημιουργείται από το βλεννογόνο της μήτρας ή του ενδοτραχήλου.

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΣ ΩΟΘΗΚΗΣ
Έχουν καλοήθη χαρακτηριστικά και χωρίζονται σε κύστες ωοθυλακίου και κύστες ωχρού σωματίου.

 • ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΗΣ
Ορώδες κυσταδένωμα
Δερμοειδής κύστη

 • ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΜΗΤΡΑΣ
Καλείται η πτώση της μήτρας μαζί με τον τράχηλο εντός του γυναικείου κόλπου. Εμφανίζεται συνήθως μετά την εμμηνόπαυση λόγω της ατροφίας και της χαλάρωσης των μυών και των συνδέσμων που στηρίζουν τα έσω γεννητικά όργανα.

 • ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
Η πιο συχνή ακράτεια ούρων είναι η ακράτεια από προσπάθεια. Εμφανίζεται κυρίως μετά την εμμηνόπαυση και χαρακτηρίζεται από τη ξαφνική απώλεια ούρων όταν έχουμε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης όπως με το βήχα, το γέλιο, το φτέρνισμα, με την άρση κάποιου βάρους.

 • ΚΥΣΤΕΟΚΗΛΗ
Καλείται η προβολή ενός τμήματος της ουροδόχου κύστης μέσω του πρόσθιου κολπικού τοιχώματος εντός του κόλπου.

 • ΟΡΘΟΚΗΛΗ
Καλείται η προβολή ενός τμήματος του ορθού εντέρου μέσω του οπίσθιου κολπικού τοιχώματος εντός του κόλπου.

 • LG SIL

Είναι η χαμηλού βαθμού πλακώδη ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση του τραχήλου της μήτρας που περιλαμβάνει τη λοίμωξη από τον ιό των κονδυλωμάτων (HPV) και το CIN 1 (ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία ελαφρού βαθμού).

 • ΗG SIL
Είναι η υψηλού βαθμού πλακώδη ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση του τραχήλου της μήτρας που περιλαμβάνει τις ομάδες:
 • CIN 2 (ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία μετρίου βαθμού) και
 • CIN 3 (ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία σοβαρού βαθμού).

 • ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟΣ
Είναι ένα χρονικό διάστημα που ξεκινάει από το 45ο έτος της ηλικίας και φτάνει ως το 65ο έτος της ηλικίας της γυναίκας και που περιλαμβάνει την χρονική στιγμή της εμμηνόπαυσης.

 • ΙΝΟΑΔΕΝΩΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
Πρόκειται για ένα καλοήθη όγκο κυρίως της νεαρής ηλικίας που στην ψηλάφησή του είναι ευκίνητος και έχει μαλακή και ελαστική υφή.

 • ΕΞΑΨΕΙΣ
Αποτελούν το κύριο συμπτώματα κατά την περίοδο της κλιμακτηρίου με μεγαλύτερη συχνότητα μετά την εμμηνόπαυση και που διαρκούν από ένα ως και πέντε χρόνια.